pacioli_alone        Om DIGITALT og ELEKTRONISK    Tilbake til Terminologi
BOKFØRINGSLOVENTilbake til Index.
EN VEILEDNING FOR PROFESJONELLE ©2005
Redaktør: JAN BLOM;  jblom@bokholder.com

En illustrasjon på begrepene "elektronisk" og digitalt,
og litt historikk:


Her er et kasseapparat som er mekanisk. Det bruker ikke strøm.
Det er ikke en gang elektrisk.
Mekanisk Ikke elektrisk

Signaloverføringen i apparatet nedenfor er mekanisk, men sveiven er vekk. Den
mekansike signalbehandlingen er drevet av en elektromotor. Derfor er
apparatet elektromekanisk.
elektrisk ikke elektronisk2


Dette kassaapparatet er elektronisk, men ikke digitalt!
Signaloverføringen skjer med elektriske signaler, men
signalene er  ikke laget i to-tall-systemet. Bruk av
opplysningene på rapporten fra skriveren må skrives av dersom
opplysningene skal anvendes på andre måter enn med øyet.
elektronisk ikke digitalt

Det mest moderne kassaapparatet i denne serien er elektronisk og digitalt!
Signaloverføringen fra tastaturet skjer elektronisk, men ikke digitalt.
Signalene omsettes i en sentral enhet og lagres  i digital form i stedet for direkte utskrift på
strimmel. Strimmel-skriveren brukes til standardrapporter.
Digitale opplysninger kan kommuniseres til andre apparater.
Kodeleseren  på venstre side arbeider digitalt.
elektronisk digitalt

Apparater som ikke arbeider digitalt bør unngås i dag, delv om de er elektroniske.
Dette er  fordi digital arbeidsform åpner for kontroll basert på opplysninger importert
til apparatet fra andre apparater i omgivelsene. Digitale opplysninger som
kasseapparatet samler inn kan eksporteres, omorganiseres og
kombineres med opplysninger fra annet hold.

Men hva gjør et apparat til et kasseapparat?
Er dette et kasseapparater eller "annet likeverdig system"??
apparat rokokko
Ikke godt å si , men stilen er rokokko!
Pengeskuffene er de beste jeg har sett!
provence01
...........eller ser vi et annet likeverdig system?
Neppe. Et åpenbart regelbrudd slik det er vanlig å se i landbruksnær detaljhandel
over hele Europa (lenger har jeg ikke vært). Jeg har valgt bilde av en utlending for
å være sikker på at jeg ikke fornærmer en Nordmann.T

Tilbake til Terminologi

Back to index.