pacioli_alone BOKFØRINGSLOVEN  Tilbake til Index
EN VEILEDNING FOR PROFESJONELLE ©2005
Redaktør: JAN BLOM;  jblom@bokholder.com
Oppbevaring
D-9. Bokføring i utlandet.

- Definisjon:
Bokføring i utlandet kan skje uten restriksjoner av noe slag. Dette er en endring i lovens ordlyd siden tidligere lover om bokføring. En av grunnene til at det er blitt slik er at lovgiver ga opp å definere bokføringssted og fordi slik definisjon ble lite fruktbar. Prøv selv å definere bokføringsstedet når:
a- En inder i India puncher bilag for registrering på server i Norge.
b- En inder i Norge puncher bilag for registrering på server i India.
osv

Dermed slipper du å engasjere deg i om regnskapsbyrået ditt leier serverkapasitet i Sverige.

I tillegg er Norge forpliktet seg til å ikke diskriminere EU-bokholdere.

Fellen i ordningen er at oppbevaringen over tid skal skje i Norge. Formelt sett kan det søkes om dispensasjon for oppbevaring i utland, og det er uttalt fra FD at de vil videreføre tidligere praksis på området. Reelt sett er slik tillatelse ikke gitt enda. Tilsynelatende er tillatelse gitt, men med ordlyd om at oppbevaring i utlandet er i orden forutsatt at men har kopi i Norge. Da er jeg i tvil om man egentlig har fått tillatelse.


Tilbake til Index.