pacioli_alone BOKFØRINGSLOVEN  Tilbake til Index
EN VEILEDNING FOR PROFESJONELLE ©2005
Redaktør: JAN BLOM;  jblom@bokholder.com
Oppbevaring
D-7. Pakksedler.

Pakksedler skal oppbevares av utsteder som sekundærdokumentasjon (3,5 år). Bokføringsloven gir ikke plikt til å utstede pakksedler. Anleggsbransjen (bygg og anlegg) har som eneste bransje generell plikt til oppbevaring av mottatte pakksedler - og i 10 år(!).

Når det lages pakksedler er det vanligvis motivert av krav fra fraktførere (som vil vite hva lasten inneholder), krav fra kunder som en service eller av gammel tradisjon fordi man har glemt å endre rutinene sine siden bestefar levet. Sikkert er det at pakksedler ikke er motivert av bokholderi og ikke har noen funksjon for bokholderiet. Dette må ikke forveksles med at mange bedrifter fremdeles anvender pakksedler som et instrument i intern kontroll  ved mottakk av varer. Disse bedriftene er gjerne preget av for mange manuelle rutiner og bør tenke seg om. Normalt vil en kopi av fakturaen gjøre minst samme nytten, og skal likevel være tilgjengelig for tollvesenet under frakten. Derfor er oppbevaringen betinget av at pakksedler faktisk utstedes etter kontrollmyndighetenes ønske, uten at det ligger noen oppfordring til å gjeninnføre dette alderdommelige instrumentet. De som ser en betydelig nytte i pakksedler, skal få lov til det i fred for meg. Min oppfordring er å lese noe om strekkodemerking av forsendelser.

Pakksedler er ikke definert i økonomisk litteratur. Jeg er litt spent på om anvendelse av strekkode-merking av varer og filutveksling mellom fraktførere og kunder for sporing av pakker kan bli pakksedler. Etter hva jeg hører muntlig i høringsrunden for forskriftene er pakksedler etter bokføringsloven begrenset til sedler i tradisjonell fysisk forstand. Et begrep som "logisk pakkseddel" er ikke innført.


Tilbake til Index.