pacioli_alone BOKFØRINGSLOVEN  Tilbake til Index
EN VEILEDNING FOR PROFESJONELLE ©2005
Redaktør: JAN BLOM;  jblom@bokholder.com
Oppbevaring
D-3. Avgrensning av sekundærdokumentasjon.

Se illustrasjon i punkt D-1. Her er eksempler på tradisjonell sekundærdokumentasjon og forventet oppbevaringstid. Vær oppmerksom på at sekundærdokumentasjon som er grunnleggende lik og har likt navn, kan ha forskjellig betydning i forskjellige bedrifter, både på grunn av størrelse på bedriften og fordi forretningen utføres annerledes. Derfor må individuell vurdering utføres. Bare primærdokumentasjonen er så vel definert at ingen individuelle hensyn kan komme på tale.


Tilbake til Index.