pacioli_alone BOKFØRINGSLOVEN  Tilbake til Index
EN VEILEDNING FOR PROFESJONELLE ©2005
Redaktør: JAN BLOM;  jblom@bokholder.com
C - Dokumentasjon.
C-7. Internasjonale handelsdokumenter.

Internasjonale handelsdokumenter som ikke er fakturaer eller tollnotaer regnes for korrespondanse og er bare oppbevaringspliktig etter bokføringsloven i den grad de er viktige for bedriftens gjeld etc. Vanligvis er faktura nok for å dokumentere transaksjonen, det skal den være. Er ikke faktura nok for å fastsette tollverdi bryter utsteder internasjonale overenskomster og yter dårlig kundeservice ved at kunden kan få ekstra bryderi med tollvesenet et eller annet sted.

I mange sammenhenger får jeg spørsmål om hva som er tilstrekkelig beskrivelse av varen. Svaret er;
- Varekode er ikke nok, salgsdokument skal inneholde minst ett ord om varens beskaffenhet, også i EDI-forbindelse selv om det presumtivt ikke er noen som skal lese notaen.
- Nok beskrivelse til å kunne fastslå hvor i internasjonal tolltariff varen hører hjemme.


Tilbake til Index.