pacioli_alone         E      DIGITALISERING
BOKFØRINGSLOVEN
ELEMENTER AV EN VEILEDNING (C2005, JAN BLOM)

E - DIGITALISERING
1. Digitale salgsdokumenter

2.Digitale Innkjøpsdokuementer

2.EDI

4.Bokføring i utlandet


Tilbake til Index.