pacioli_alone BOKFØRINGSLOVEN  Tilbake til Index
EN VEILEDNING FOR PROFESJONELLE ©2005
Redaktør: JAN BLOM;  jblom@bokholder.com
Registrering vs/ bokføring

B9.  Bilagsidentifikasjon.

Før het det bilagsnummer. I RL2 het det bilagsdentifikasjon, noe som betydde at det er det samme hva for tegn man brukte bare identifikasjonen var unik. BFL anvender ordet bilagsnummer. Jeg har sjekket med representanter i Finansdepartementet og fått muntlig utsagn om at dette blir å forstå som bilagsidentifikasjon; dvs at det er i orden med bokstaver og andre tegn bare identifikasjonen er unik.

Ses avsnittet om fullstendighetskontroll.


Tilbake til Index.