pacioli_alone BOKFØRINGSLOVEN  Tilbake til Index
EN VEILEDNING FOR PROFESJONELLE ©2005
Redaktør: JAN BLOM;  jblom@bokholder.com
Registrering vs/ bokføring

B8.  Tilordningskoder.

Bokføringsloven inneholder ikke ordet hovedbokskonto. Hovedbokskonto er ikke hellig lenger. Nå dreier det som om å ha koder nok til både praktiske spesifikasjoner og de spesifikasjoner som kreves av lovens formalkrav. Rene konti er vel og bra, men er ikke lenger noe formelt krav. Det er nok at lovbestemte spesifikasjoner og rapportering blir detaljert nok med andre koder i tillegg til hovedbokskonti. I konsulentverden har men lenge omtalt "kontostrengen" som den rekken med tilordningskoder som et økonomisystem har definert. I databaseorienterte økonomisystemer går ønsket om spesifikasjoner langt utenpå lovens minimumskrav. Oppbevaringspliktig etter BFL er bare lovens minimumskrav.

Mest kjent og mest anvendt tilordningskode er mva-koder. Den nye loven er helt spesifikk med at det er nok å ha alt salg på hovedbokskonto for driftsinntekter, og fordelingen på de forskjellige momsområdene utfres med mva-koder. En forutsetning er at mva-koder i så fall brukes systematisk og fullstendig. Det vil si at det ikke er omsetning som ikke har en momskode.

Slik sett blir mva-kodene en forlengelse av hovedbokskontiene. For de aktuelle områder av økonomisystemet bør inputkontrollen inkludere fullstendighet i mva-koder. På denne måten viser jeg til et eksempel der bokføringsordningen omfatter ordninger for intern kontroll.

Tilbake til Index.