pacioli_alone BOKFØRINGSLOVEN  Tilbake til Index
EN VEILEDNING FOR PROFESJONELLE ©2005
Redaktør: JAN BLOM;  jblom@bokholder.com
Registrering vs/ bokføring

B7.  Perioderegnskaper.

Aksjeloven krever at styret skaffer seg oversikt over økonomien minst hvert kvartal (sjeldnere for små selskaper). børsloven krever kvartalsrapporter. Andre lover krever også periodiske raporter som viser omsetning etc.

Når bokføringsloven omtaler pliktig rapportering mener BFL rapportering som er pliktig etter BFL alene, ikke andre andre lover. Den juridiske finessen som er innebygget i dette synspunktet går ut på at Pliktig rapportering etter BFL skal være bokført ajour og at rapportering etter andre lover behøver ikke være bokført etter BFL. Kort sagt betyr dette at all refunderbar MVA skal være bokført på transaksjonsnivå, men periodiseringer for å få til en representativ resultatrepport behøver vi ikke bokføre etter BFL. Det betyr at månedrapporter etc og kvartalsrapporter til børsnoterte selskaper kan vi ikke forvente å finne igjen i en saldobalanse midt i året.

Årsregnskapet som skal til Brønnøysund derimot, skal være bokført ajour(selv om det bygger på periodiseringer). 


Tilbake til Index.