pacioli_alone BOKFØRINGSLOVEN  Tilbake til Index
EN VEILEDNING FOR PROFESJONELLE ©2005
Redaktør: JAN BLOM;  jblom@bokholder.com
Registrering vs/ bokføring

B5.  Fullstendighetskontroll.

I manuelle systemer var "fullstendige nummerserier" uovertruffen fullstendighetskontroll når det var et menneskelig øye som skulle finne manglende registreringer. For computere stiller saken seg dramatisk annerledes, disse kan finne manglende individer uten tette nummerserier bare logaritmen er forhåndsdefinert og entydig. Hvis noen lurer på hva jeg er inne på kan jeg nevne folkeregisterets personnummer. Jeg har aldri truffet 2 personer med personnummer etter hverandre. Det er ikke overraskende ettersom personnummer bygges op på en helt annen måte enn tette nummerserier, med fødselsdato og kontrollsiffer. Likevel bør det være opplagt at folkeregisteret har fullstendighetskontroll, den er bare bygget opp på en annen måte enn vi har vært vant til i et manuelt kontrollert bokholderi.

Ordningene man har tatt i bruk for å kontrollere fullstendighet skal være beskrevet i systembeskrivelsen. Dette gjelder i spesiell grad fullstendighetskontrollen med egne salgsdokumenter (som de fleste bokføringspliktige velger å lage med tett nummerserie fordi det er så enkelt å forholde seg til).


Tilbake til Index.