pacioli_alone BOKFØRINGSLOVEN  Tilbake til Index
EN VEILEDNING FOR PROFESJONELLE ©2005
Redaktør: JAN BLOM;  jblom@bokholder.com
Registrering vs/ bokføring

B2. Hva er pliktige registreringer?
Regnskapsloven er transaksjonsorientert, merverdiavgiftloven er transaksjonsorientert. Bokføringsloven skal støtte begge lover. Hovedsaken med bokføringsloven er å registrere og dokumentere transaksjoner. Definisjonen av transaksjon i den økonomiske litteraturen er hovedkriteriet for hva som skal registreres og dokumenteres. Bokføringsloven bestemmer også når registrering og dokumentasjon skal skje.

Hovedkriteriet for en transaksjon er eiendomsskiftet for en vare eller tjeneste. Om ikke annet er avtalt, er eiendomsskiftet knyttet til den fysiske leveransen. Det er leveringsdagen som utløser fristene for ajourhold og dokumentasjonsutstedelse i bokføringsloven.

Ved vanlig varehandel burde dette være greitt å forholde seg til. Når det gjelder leveranse av tjenester over tid som strekker seg lenger enn én dag, kan det kreve bransjekunnskap for å kommer frem til rett transaksjonstidspunkt.

Minimum data i en "bokføring" (bokføringsrecord) er: Dokumentdato/Bilagsnummer/Beløp/Tilordningskoder/ , altså minimum 4 opplysninger. Der er vanlig et momsbeløp registreres for seg når dette er aktuelt (manuelt, eller automatisk som funksjon av tilordningskode kalt momskode).

Det er ingen øvre grense for opplysningsmengden. Dersom man trenger en leveringsdato av hensyn til rett regnskapsmessig periodisering, kommer dette i tillegg som en frivillig opplysning. Det samme gjør logistikkopplysninger og data som trenges til bokføringssystemets periferisystemer som lagerkartotek etc.


Tilbake til Index.