pacioli_alone BOKFØRINGSLOVEN  Tilbake til Index
EN VEILEDNING FOR PROFESJONELLE ©2005
Redaktør: JAN BLOM;  jblom@bokholder.com
Registrering vs/ bokføring

B1. Definisjoner
I bedrifter som bruker EDB registreres mye. Bare en liten del av det som registreres er bokføring, selv når vi begrenser oss til økonomisystemet. Registrere er et begrep som bokholdere deler med IT-bransjen, men bruken er forskjellig. Her oppstår misforståelser. Den undergruppe av registreringer som kalles bokføring skal oppbevares presenteres i 10 år etter bokføringsloven. Dette lovkrav skiller dem fra alskens andre registreringer. Definisjonen i bokføringsloven er som følger:
    "Bokføring er definert som registrering av transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner som direkte påvirker eiendeler, gjeld, egenkapital, inntekter eller kostnader i regnskapssystemet.
    Begrepet kan presiseres ytterligere ved å definere bokføring som oppdatering av kontospesifikasjon (hovedbok) og av kunde- eller leverandørspesifikasjoner (reskontro). Dette betyr i praksis at bokføring representerer en debet-/kreditpostering. Det som skjer av innleggelse av data i regnskapssystemet forut for bokføringstidspunktet, går inn under benevnelsen registrering (eller også pre-registrering)." (NOU n20/2002 pkt 8.1).

Selv i regnskapssystemet (økonomisystem er et svakt definert større begrep) registreres mye som ikke er bokføring. Eksempel: kredittid for kunder, pris på en vare.

Bokføringssystemet trenger også en definisjon. Bokføringssystemet er de segmenter av økonomisystemet som er direkte orientert mot å produsere lovbestemte spesifikasjoner. Definisjonen fra NOU 20/2002 er slik at en av de tradisjonelle funksjonene i et økonomisystem ekskluderes fra bokføringssystemet og omtales som rutiner som er til for å produsere dokumentasjon for økonomisystemet. Typiske eksempler på periferisystemer utenfor bokholderisystemet som er til for å lage viktig dokumentasjon er kassesystem, faktureringssystem, lagersystem, lønningssystem etc. På grunn av logikken i avgrensingen av bokholderisystemet inneholder bokføringsliven egne regler for lønningssystem og kassesystem i tillegg til de generelle bestemmelsene.

Regnskapssystem er definert i regnskapsloven som systemer nødvendige for å komme frem til et regnskap. Regnskapssystem antas å være videre definert enn bokholderisystem. Økonomisystemer er langt mer omfattende. Økonomisystem er ikke definert i noen juridisk sammenheng, men må antas å inneholde langt flere økonomiske hensyn inkludert logistikk og elementer av intern kontroll. Denne oppfatning stemmer godt med det man er ute etter når man kjøper IT-system for formålet. Kvaliteten av slike systemer er sjelden avgjort av om de mesterer bokføringsloven, men heller kvalitetene i forenkling, automatisering og effektivisering av intern kontroll.


 
Tilbake til Index