pacioli_alone BOKFØRINGSLOVEN  Tilbake til Index
EN VEILEDNING FOR PROFESJONELLE ©2005
Redaktør: JAN BLOM;  jblom@bokholder.com
Registrering vs/ bokføring
B-12 Datoleken
Salgsdokumenter skal inneholde minst 2 datoer: leveringsdato og dokumentutsedesesdato.

Selger: Bare dokumentutstedesesdato er pliktig å registrere. For de som bruker digitale salgssystemer  må leveringsdato "registreres" for å få den presentert på salgsdokumentet, men det betyr ikke nødvendigvis av leveringsdatoen er blitt en bokført opplysning. Den regnes som en del av bokholderiet dersom leveringsdato inngår i pliktige spesifikasjoner som skal oppbevares. Dette er eksempel på en nyttig opplysning i bokholderiet som ikke er pliktig.
Når selger skal lage perioderegnskaper er levereringsdato vanligvis rett periodiseringskriterium for salgsinntekter (og tilhørende varekostnad).
Dokumentdato skal anvendes i momsregnskapet.

Kjøper: Bokføringsloven krever at kjøper registrerer dokumentdato. Ingen andre tidsangivelser kreves av lovens minimumskrav, men vanligvis trenger kjøper flere tidsangivelser fordi:
Momsregnskapet skal bruke dokumentdato.
Perioderegnskapet bruker leveringsdato, men kan klare seg med et periodebegrep (periode 02).
Lagerregisteret (for varer for videreslag) trenger mottaksdato som til vanlig vil være leveringsdato.
Betalingslogistikken krever forfallsdato.
....men det er bare dokumentsato som kreves blant oppbevaringspliktige opplysninger, med mindre pliktig rapportering bygger på andre dato- eller periodekriterier når de utarbeides.

Har du sjekket hvilke datoer du har rom for i ditt økonomi-system?
Har du sjekket hvilke tidsangivelser som styrer de forskjellige raportene du lager?

Eksempel: Du bestiller en vare fra en leverandør. Han leverer 20. februar. Du bruker opp leveransen i februar. Leverandøren skriver fakturaen sin til deg 5. mars og daterer fakturaen denne dagen.
- Da har du en momsrefusjon på innkjøp som skal med i 2. termin (mars). Myndighetene er svært lei av alle de som før bokføringsloven krevet momsfradrag 1 termin før selgeren betalte inn salgsmomsen sin. Dette er det slutt på med Bokføringsloven.
- Kostnaden din er i februar. Dette trenger du å registrere uten å ødelegge momsregnskapet.

Tilbake til Index.