pacioli_alone BOKFØRINGSLOVEN  Tilbake til Index
EN VEILEDNING FOR PROFESJONELLE ©2005
Redaktør: JAN BLOM;  jblom@bokholder.com
Registrering vs/ bokføring

B11. Tilsvarende system som kasseapparat.

Hva for apparat som er alternativ til kasseapparat ved tilfeldig kontantsalg er ikke krystallklart definert og vil antakelig trenge en uttalelse fra utvalget for god bokføringsskikk. Det er ikke lovens mening å skape problem for næringsdrivende som får besøk av en kunde som vanligvis får kreditt, men tilbyr seg å betale kontant. En full kredittsalg-registrering skal etter hva jeg har fått muntlig fra finansdepartementets representant i høringsrunden være god nok registrering, forutsatt at registrering og salgsdokument blir laget senest samtidig med leveranse. Systembeskrivelsen for bokføringssystemet bør inneholde beskrivelse av hva som sikrer registrering samtidig med leveranse. Slik samtidighet er det vanlige for alle moderne digitale systemer fordi registrering ør vare hentes frem er den vanlige måten å beskrive en transaksjon. Manuelle systemer der utleveringsseddel brukes som fakturakladd er ikke godt nok. Legg merke til at full kredittsalgsregistrering krever registrering på navn.

Ved systematisk kontantsalg vil det være svært upraktisk å anvende kredittsalgsystemet sitt dersom dette ikke har en kontantsalgsmodul i seg. En kontantsalgsmodul vil være et system som gir en oppgjørsrapport som kontinuerlig kan rapportere hvor mye klingende mynt som bør være tilstede - og så trenger man et sikkert sted å legge dem (som ikke er egen lomme). Derfor er det sterkt begrenset hvor mange kontantleveringer som kan utføres før men trenger en systematisk kontroll.

Systemer som ikke er apparatorientert er ikke akseptable unntatt i svært små forhold og for visse typer sesongsalg etter forskriftene.


Tilbake til Index.