pacioli_alone BOKFØRINGSLOVEN  Tilbake til Index
EN VEILEDNING FOR PROFESJONELLE ©2005
Redaktør: JAN BLOM;  jblom@bokholder.com
Registrering vs/ bokføring

B10. Retting og korreksjon.

Selvfølgelig skal feil rettes. Det er imidlertid restriksjoner på rettemetode på grunn av at myndighetene legger sterk vekt på at grunnlaget for pliktig rapportering som gjelder avgiftsbetaling (MVA og Arbeidsgiveravgift) ikke må endre seg etter at terminoppgave er sendt. Derfor er eneste akseptable retting av de 4 pliktige opplysningene som skal registreres etter en terminoppgave å registrere retting som om det var en ny transaksjon der den registreringen som rettes "tilbakeføres med en ny registrering samtidig som rett registrering gjennomføres. Slik registrering krever eget bilag. Det skal være en henvisning fra ny registrering til den som rettes og andre veien. Det er fritt valg om slik henvisning er en del av registreringen eller påføres bilagene for begge osteringer, bare den bokføringspliktige velger én ordning for slik henvisning, skriver den i systembeskrivelsen sin og bruker den konsekvent. I manuelle systemer skrev man alltid slik henvisning på bilagene. I digitale systemer er det hemmende om man ikke velger å tilføye slik henvisning til registreringene, men det finnes systemer som ikke har ordning for slike tilføyelser på utførte registreringer i ettertid. Denne prosessen kalles korreksjon.

Innenfor en periode for pliktig rapportering (f eks mva-termin) er det i orden å rette feilskrift uten å lage ny postering. Dette kalles retting.

Vær oppmerksom på at salgsdokumentasjon som allerede er utstedt ikke kan rettes, bare korrigeres. Det vil si at av hensyn til kundens bokholderi og legitimeringen til å få refundert mva, skal salgsdokumentasjon tilbakeføres i sin helhet (med kreditnota) og ny faktura lages.


Tilbake til Index.