pacioli_alone BOKFØRINGSLOVEN  Tilbake til Index.
EN VEILEDNING FOR PROFESJONELLE ©2005
Redaktør: JAN BLOM;  jblom@bokholder.com
BOKFØRINGSLOVEN, OVERSIKT
A-9.  Hvordan lage en regnskapsskandale i en fart - hendige råd finner du her:

Det er blitt mektig populært med regnskapsskandaler - hos journalister [eksempler på skandaler]. Er dette det samme som bokholderi-skandaler? Svært sjelden. Min påstand er at bak hver regnskapsskandale står hundre forundrede bokholdere og én arrestert økonomidirektør. Husk at regnskapsloven handler om vurderinger og presentasjon, mens bokføringsloven handler om registrering, dokumentasjon og oppbevaring. Regnskapsskandalene handler om å presentere feil eller vurdere feil. Dette kan skje selv om de tre oppgavene som er tilordnet bokføringsloven er tilfredstillende løst. Problemet med å få ordnet seg en regnskapsskandale er å unngå at kontrollerende ordninger og revisorer ikke skal fange opp hva som er i ferd med å bli feil. Til dette formålet kan bokholderiet være et godt instrument. Slik gjør du det:

Dersom du ikke er nødt til å bruke dobbelt bokholderi ligger veien åpen. Er du bundet til dobbelt bokholderi kan du komme nesten like langt ved å gå noen omveier som vist her:

- Del opp registrering av hver transaksjon i flere elementer. Dette begrunnes med at hvert element har en kontrollfunksjon eller skal bidra til god fordeling av produksjonskostnader mellom avdelinger, objekter, markeder o.l. ved å bli ført på forskjellige typer interimskonti etc med navn og plassering i kontoplanen som gjør at det ikke er opplagt for bokholder om det er resultatkonti eller balansekonti og om de er i "driftsregnskap eller finansregnskap.
- La hvert element bli behandlet av flest mulig forskjellige personer slik at færrest mulig får oversikt over helheten. Dette begrunnes med spesialisering for å oppnå effektivitet og arbeidsdeling for å oppnå kontroll mot misligheter.
- Pass på at systematikken ikke er skrevet ned (dokumentert) fra handel med kunde eller leverandør til plass i resultatregnskap og balanse. Siden bokføringsloven krever dokumentasjon må det finnes noe, men aldri nok til at noen kan se om transaksjonsbehandlingen til slutt påvirker resultat og balanse som forventet. Uten dokumentasjon bryter du loven. Med rett type dokumentasjon vil du avsløre at leseren intet forstår. Da bør dokumentasjonen være skrevet av en konsulent uten bransjeerfaring og uten erfaring med bokholderi. Sørg for å anvende en konsulent med et utpreget kommitté-språk med indirekte verb og lange omskrivninger, helst fra en annen by slik at han ikke kommer tilbake.
- Dersom bedriften dr utstyrt med controllere eller internrevisorer, sørg for at disse konsentrerer seg om primærregistrering av transaksjoner og ikke analyserer økonomiske sammenhenger. Kontinuerlig analyse av økonomiske sammenhenger er drepen for regnskapsskandaler, særlig hvis den utføres av noen som forstår virksomheten.
- Bruk konsekvent fortegnfrie rapporter slik at leserne blir fremmedgjort til aritmetikken i det dobbelte bokholderiet. Bruk resultatrapporter uten balanse slik at ingen lesere kan se at debet stemmer med kredit.
- Bruk bokholderiet til prediksjon av fremtid, det er det ikke laget for og prediksjon inngår ikke i den aritmetiske begrunnelsen for metoden. Den mest klassiske form for prediksjon er å lage periode-regnskap før periodens transaksjoner er registrert slik at periodens resultatposter for det vesentlige er estimater basert på interpolering av forrige periode som også var interpolert. Kombinert med fortegnfrie rapporter og resultatrapporter uten balanse er du nesten i mål. Styret vil berømme deg for de tidlige lettleste rapportene. Det gjenstår bare å komme gjennom årsoppgjørsrevisjonen.
- Revisor må prates med. Han vil like å høre om alle kontrollene som er innebygget i systemet med alle interimskontiene og bør bruke opp tiden sin til å notere ned kontrollene. Han liker å få en saldobalanse som stemmer debet/kredit ferdig gruppert i klasser i det kommende årsregnskapet. Blir han vanskelig og skal gjøre transaksjonstester, så må du nok sørge for å svare  på noen av saldoforespørslene og bankbrevene selv. Unngå ¨uforklarlig" dekningsbidrag om revisor skulle finne på å lage sine egne analyser i tillegg til de han får av deg.
- I mål. Nå er veien åpen til noen gode feilpresentasjoner.

Lykke til!

Skulle du være i den situasjonen at du allerede har et system med noen av elementene beskrevet ovenfor uten å ønske det, ring +47 911 70 603.

Tilbake til Index.