pacioli_alone BOKFØRINGSLOVEN  Tilbake til Index.
EN VEILEDNING FOR PROFESJONELLE ©2005
Redaktør: JAN BLOM;  jblom@bokholder.com
BOKFØRINGSLOVEN, OVERSIKT

A-1.  Bokføringsloven (BFL) - Hva er vedtatt:

Ny bokføringslove ble sanksjonert i statsråd 19. november og vil bli benevnt som Lov nr 73 av 19.november 2004.

Den 1. desember 2004 offentliggjorde FD forskrift (F) til Bokføringsloven. Den som leter i forskriftene etter overgangsordninger blir skuffet, for disse er vedtatt i forskrift av 2. desember 2004. Ikrafttredelse er 1. januar 2005, men loven er ikke obligatorisk før 1. januar 2006. Derfor kan ikke de gamle forskriftene avvikles før 1. januar 2006. Slik overgangsreglene er utformet ser det ut for at mann må velge om man er på regnskapsloven av 1977 med løsbladforskrifter, på regnskapsloven av 1998 med forskrifter (Den forrige mva-lovens forskrift 1 og 2 er gjeninnført for de som bruker Regnskapsloven av 1998!) eller bokføringsloven av 2004 med forskrift.

Hvorvidt man blander over eller ikke er antakelig ikke noe poeng å finmåle og er antakelig ikke mål for bokettersyn. Dette skillet bør få nokså liten oppmerksomhet i løpet av 2005, men husk å dokumentere (skrive ned) hva som gjøres digitalt. Uten slik dokumentasjon er men ikke på noen av lovene og kan få regnskapspålegg på grunn av utilstrekkelig prosedyre om noe går galt.

Tilbake til Index.