pacioli_alone BOKFØRINGSLOVEN  Tilbake til Index.
EN VEILEDNING FOR PROFESJONELLE ©2005
Redaktør: JAN BLOM;  jblom@bokholder.com
BOKFØRINGSLOVEN, OVERSIKT
A-10. På tide med en kreativ bokholder.

De som driver med "business reengineering" har hatt lite gjennomslag i bokholderiene. Bakgrunnen ser ut til å være at regnskapssjefer med sterke personligheter har funnet formelle grunner til ikke å andre rutiner. Meget ofte er inntrykket av fomalia ikke begrunnet i lover og forskrifter , men rett og slett overtro. Bokføringsloven kan effektivt endre dette inntrykket fordi en del tilvante forestillinger kan bli vesentlig utfordret.

Det klassiske erkeeksemplet er f eks at originalfakturaer skal være attestert med penn og blekk før bokføring. Dette har aldri stått i noen norsk regnskapslov noen gang. Den vanskelige utfordringen til bedriftsledere er ikke å miste intern kontroll når rutiner endres. Eksemplet viser til en fundamental kontroll i manuelle systemer. Dette er viktig. Men det er ikke regnskapsloven som står bak valg av kontroll eller utforming av kontrolloppgavene. Attestasjon i betydning ogkjennelse i henhold til fullmakt bør fortsatt skje, men prosessen kan med fordel flyttes vekk fra papiret.

Et annet eksempel kan være overtroen om at kontering skal være påført bilag. Dette har aldri stått i noen norsk regnskapslov (riktignok står det enda (2004) i svensk regnskapslov). I et helt manuelt bokholderi var slik påføring en meningsfylt oppgave. Etter 30 år med digitalt bokholderi der motkontoføring er en del av inputkontrollene fremstår slik som arbeidskrevende, malplassert og uten verdi. Likefult gjennomføres slik tilføyelse av 80% av bokføringspliktige i Norge (antakelig 100% i Sverige, men svenskene kan jeg ikke hjelpe før de endrer loven sin). Kontrollhensikten er ikke opplagt, og i et digitalt bokholderi er bilaget logisk feil sted å hente oversikt. Om kontering på bilag ble fjernet vil det nesten alle steder ikke føre til kontrolltap, men dette må studeres individuelt.

Rekruttering av bokholdere til nå har vært preget av å skaffe personer som med iver sementerer eksisterende rutiner. Nå er tiden kommet til bokholdere med evne til å fornye rutinene slik at den effektivisering som digitalisering av transaksjonsbehandlingen kan føre til blir oppnådd. Dette krever andre bokholdere, og ikke minst andre ledere for bokholderne.

Tilbake til Index.