pacioli_alone     Index
BOKFØRINGSLOVEN
EN VEILEDNING FOR PROFESJONELLE
 (
©2005, JAN BLOM,  +47 911 70 603;  jblom@bokholder.com )   Se link til dokumenter nedenfor!!!
A
OVERSIKT
B
REGISTREING
C DOKUMENTASJON
D
OPPBEVARING
E DIGITALISERING
1.Bokføringsloven
er vedtatt

1.Definisjoner
1.Systemdokumentasjon
1.Hva skal oppbevares
1.Digital
salgsdokumentasjon
2.Mandat bak
loven

2.Hva er pliktig
registrering

2.Dokumentasjon av
salg

2.Oppbevaringsplan
2.Digital
innkjøpsdokumentasjon
3.Hva er nytt
3.Aojurhold
3.Dokumentasjon av
kontantsalg

3.Sekundærdokumentasjon,
avgrensning

3.EDI
4.Grunnleggende
forutsetninger

4.Timelister
4.Avgrensning av
kontantsalg

4.Valg av media
4.E-money
5.Terminologi
5.Fullstendighetskontroll
5.Dokumentasjon av
varelager

5.Lovbestemte
spesifikasjoner


6. Overgangs-bestemmelser
6.Nøyaktighetskontroll
6.Dokumentasjon av
balanse

6.Timelister

7. Hva er bokføring 7.Periode-regnskaper
7.Internasjonale
handelsdokumentser

7.Pakksedler

8. Hvem er bokholdere 8.Tilordningskoder
8.Dokumentasjon av
bokføringen

8. EDI og oppbevaring

9. Hvordan lage en
regnskapsskandale
9.Bilagsidentifikasjon
9. Utleggsmodellen
9. Bokføring i utlandet

10. På tide med kreativ
bokholder
10.Retting og
korreksjon


Værmelding for spekulanter
11. Pacioli 11.Tilsvarende system
som kasseapparat


 Bokholder-
vitser

12. Datoleken
""LINKS""
Intern fil, i telfelle forbindelsen din med "staten" blir brutt.
Merknader
Selve Bokføringsloven, Lov nr 73 av 19.11.2004
http://www.lovdata.no/all/hl-20041119-073.html

http://www.odin.dep.no/fin/norsk/dok/
regelverk/lover/006061-200175/dok-bn.html

LOV_2004-11-19_nr_73.htm 
Selve lovteksten. Lovdata sin versjon skal alltid være ajourført med henvisninger og annen finjus.
Forskrifter til BFL av 1.12.2004 med overgangsbestemmelser
http://www.odin.dep.no/fin/norsk/dok/
regelverk/lover/006061-200175/dok-bn.html

Forskrift_til_BFL.html
Forskriftene gitt av Finansdept. med mange fullmakter til Fiansdepartementet. Bransjespesifikke bestemmelser står her.
NOU 20  2002/03


NOU_20_BFL.html
Den legendariske NOU kr 20. NOU nr 20 er skrevet i et språk som avviker sterkt fra det komite-språk vi er vant til å finne i NOU-er. Den tar opp sterkt relevante problemstillinger for faglig kyndige bokholdere og  bekskriver  motivet for lovens valg. NOU 20 er sterkt anbefalt som faglig fornyelse og fordypning. NOU 20 dekker ikke finansnæringen. Vær oppmerksom på at NOU 20 er skrevet før FD la inn forslag om at "pliktige spesifikasjoner skal være laget" i Ot. prp. 46.
Ot.prp. 46 2003/2004  av 26. mars 2004
http://odin.dep.no/fin/norsk/publ/
otprp/006001-050057/dok-bn.html


Begrunnet forslag til Stortingsbehandling av loven fra FD. her "kuppet" FD sitt forslag til at pliktige spesifikasjoner skal være laget hver rapporteringsperiode, et forslag som kom som en overraskelse på næringslivet og høringsinstansene. Derfor er denne del av bestemmelser som skal praktiseres daglig ikke fått samme strukturerte høring som resten av loven.
Innst. O. nr. 107  2003/2004  Innstilling fra Finanskommitteen om lov om Bokføring
Innst_O_nr_107_BFL.html
Innstilling til Stortingsvedtak etter komite-behandlingen i Stortinget (Fianaskomiteen). Finanskomiteens mindretallsforslag er tatt inn her, sammen med de høringsmerknader som dukket opp. Det er her Siv Jensen (frp) "ble berømt" i revisorforeningen for "å ha skjønt det" ved sin motstand mot at pliktige spesifikasjoner "skal være laget".
Overgangsregler i egen forskrift av
 1. desember 2004


Overgangsregler til bokføringsloven i 2005
Overgangsreglene som sier at man skal benytte samme regler for dokumentasjon og  registrering gjennom et helt regnskapsår men kan velge å benytte nye regler for oppbevaring.
BOKFØRINGSLOVEN

 EN VEILEDNING FOR PROFESJONELLE
 (
©2005, JAN BLOM,  +47 911 70 603;  jblom@bokholder.com )
A-Bokføringsloven, en oversikt  

B-Registrering
C-Dokumentasjon
D-Oppbevaring
E-Digitalisering
 


Tilbake til Index.